Exekútor ani banka vám náhradné ubytovanie neposkytnú, ak máte dlhy v banke

01.06.2013 07:00Strata zamestnania, pokles príjmu , krach podnikania. Veľa Slovákov sa dostáva do situácie, kedy nevládzu ďalej splácať svoje úvery. A môže ich to stáť aj strechu nad hlavou. Problémových úverov pribúda. Banky potvrdzujú, že klientov , ktorí nie sú schopní splácať hypotéku, pribúda. "Počet nesplatených hypotekárnych úverov v tomto roku stúpol. V súčasnosti sa nesplácanie pohybuje na úrovni jedného percenta, pričom priemer minulého roku je niekde okolo 0,5 percenta.

Banka, samozrejme, musí časť takýchto úverov nesplácaných viac ako 90 dní riešiť predajom nehnuteľnosti,“ potvrdzuje hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. Podobne je na tom aj stav v ČSOB. "Banka v porovnaní s rokmi 2006 a 2007 eviduje istý nárast problémových úverov, ktoré je potrebné riešiť prostredníctvom výkonu záložného práva,“ dodala hovorkyňa banky Zuzana Francúzová.Dražba aj mimo exekúcie

Banky sa však čoraz viac exekúciu nehnuteľnosti snažia nahradiť dobrovoľnými dražbami, teda dražbou bez spolupráce s exekútorom. "Banka spravidla nepristupuje k predaju nehnuteľnosti v exekučnom konaní, ale k výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, s čím je klient oboznámený už pri podpise úverovej zmluvy,“ hovorí Francúzová.

Princíp dobrovoľnej dražby a dražby v exekúcii je v zásade rovnaký. Podstatný rozdiel je v tom, že dobrovoľná dražba je pre dlžníka menej nákladný spôsob vydraženia nehnuteľnosti. Odmena pre exekútora totiž býva dosť vysoká.

Banka uskutoční predaj nehnuteľnosti v dobrovoľnej dražbe prostredníctvom osoby oprávnenej na jej výkon. Je to podstatne jednoduchšie a najmä rýchlejšie v porovnaní s inými spôsobmi vymáhania pohľadávok.Bez náhradného ubytovania

Jedna vec však platí pri dražbe v exekúcii aj pri dobrovoľnej dražbe rovnako: môžu vás vysťahovať bez toho, aby vám našili náhradné ubytovanie. Skončiť teda môžete doslova na ulici. "Exekútor ani oprávnený nezabezpečujú pre povinného náhradné ubytovanie,“ hovorí hovorca Slovenskej komory exekútorov Branislav Plško.

Takisto to nie je povinnosťou ani pre banky. "V rámci vydraženia nehnuteľnosti nemá banka povinnosť nájsť náhradné bývanie. Ak si uvedomíme, že banka dáva klientovi minimálne tri až šesť mesiacov na to, aby svoju situáciu vyriešil, je na ňom, akým spôsobom sa k svojmu problému postaví,“ dodáva Walterová. Zhovievavejšie k vám môžu byť banky v mimoriadnych prípadoch, ako sú ťažké choroby či havárie. Určite sa však na to netreba spoliehať.

Dražba domu a bytu či už v rámci exekúcie alebo mimo nej nie je vôbec príjemná záležitosť. "K jej vykonaniu banka pristupuje až v poslednom prípade. Vždy sa snaží v spolupráci s klientom nájsť iné riešenie tejto situácie,“ doplnila Francúzová.Viacerí dlžníci

Či vám po dražbe nehnuteľnosti zostanú z domu či bytu nejaké peniaze, je veľmi otázne. Závisí to najmä od toho, za koľko sa nehnuteľnosť predala a aké boli vaše dlhy. Ak vydražená suma prevyšuje hodnotu dlhu, zvyšok zostáva dlžníkovi. "V mnohých prípadoch však ľudia majú viac veriteľov, ktorí majú záložné práva na danú nehnuteľnosť v určitom poradí. V tomto prípade je suma najskôr použitá na uspokojenie veriteľov, až potom môže byť uspokojený dlžník,“ dodala Walterová.Cez exekúciu

Dražba v rámci exekúcie je pre dlžníka drahšia kvôli odmene exekútora. Exekúciu predajom nehnuteľnosti pritom možno vykonať len vtedy, ak oprávnený, alebo teda veriteľ s tým súhlasí. Musí ísť o nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve povinného. Exekútor musí po vydaní exekučného príkazu zaobstarať znalecký posudok na určenie ceny nehnuteľnosti. Takisto musí v katastri, kde je nehnuteľnosť zapísaná, zriadiť exekučné záložné právo - zapíše sa, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku. Majiteľ domu či bytu v žiadnom prípade nesmie už s takouto nehnuteľnosťou nakladať.
        

 

Zdroj: HNonline