Exekúcia, exekúcie nehnuteľností alebo ich dražba

Hrozí Vám exekúcia alebo dražba Vášho bytu či rodinného domu ? Ste zadĺžení až po uši? Valia sa na vás z každej strany nezaplatené účty? Máte pocit, že vaša situácia je beznádejná? Pomôžeme, oddlžime!

Nedá sa Vám spať, prerastajú Vám dlhy cez hlavu, máte plné zuby exekútorov a vymáhačov dlhov? Zabezpečíme Vám pokojný spánok. 


Naša firma ako jedna z veľmi mála, sa zameriava prevažne na problematiku práve takých ako sú exekúcie, nepodložené platobné rozkazy, rozhodcovské konanie alebo samotnej neoprávnené zabavenie majetku. Moc dobre vieme a sme o tom presvedčení, že ten kto je v exekučnom konaní alebo inej podobnej situácii, nemá ani toľko času, aby mohol túto veľmi zložitú životnú situáciu nejakým spôsobov riešiť. Určite nemá žiadne svoje nasporené peniaze, kterýma by mohol svoje problémy riešiť. Takejto situácii prichádza vždy v čase, keď to človek najmenej očakáva.


My, ale prichádzame s riešením! Tiež nás stále prekvapujú situácie, kedy si sám klient požičal malú sumu na úhradu nedoplatku za elektrickú energiu a žil usporiadaným životom svojom malom rodinnom domčeku, až do chvíle, keď pri jeho dverách zazvonil exekútor. Požičal si, keď dlhoval nedoplatok za elektrinu, aby nebol sám dlžen a mohol naďalej využívať elektrickú energiu. Keby však vedel budúce tragické následky tohto činu, iste by nabudúce zvážil a už nikdy by takto neurobil. Dlžná suma, ktorú si pán sám vypožičal od spoločnosti s nekalou činnosťou a netransparentnými vlastníkmi sa vyšplhala natoľko, že bol na neho uvalený exekučný príkaz a dom bol pod cenou predaný ďalší zpřízněné osobe samotného exekútora ( penále, úroky, pokuty ). Je to až nepochopiteľné, že takýto hienismus na samotných slušných ľuďoch tu ešte existuje ...?


Každá situácia má svoje riešenie, je len potrebné ju rýchlo riešiť a neschovávať sa pred oprávnenými v domienke, že keď nič nemáme nič nám nemôžu vziať. Skutočnosť je ale úplne iná.

 

SLUŽBY KTORÉ POSKYTUJEME

  1. ANALÝZY FINANČNÉHO STAVU KLIENTA
  2. SPRACOVANIE ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVIEK KLIENTA
  3. POSÚDENIE MOŽNOSTÍ ODDLŽENIA
  4. VYPRACOVANIE NÁVRHU RIEŠENIA
  5. PODROBNÉ ZHOTOVENIE PODKLADOV NA OSLOVENIE VERITEĽOV
  6. VYPRACOVANIE NÁVRHU NA VYHLÁSENIE KONKURZU A NÁVRHU NA POVOLENIE ODDLŽENIA, BEZ ASISTENCIE
Ste zadĺžení až po uši? Valia sa na vás z každej strany nezaplatené účty? Máte pocit, že vaša situácia je beznádejná? Pomôžeme, oddlžime!
 

 

Nedá sa Vám spať, prerastajú Vám dlhy cez hlavu, máte plné zuby exekútorov a vymáhačov dlhov? Zabezpečíme Vám pokojný spánokSte zadĺžení až po uši? Valia sa na vás z každej strany nezaplatené účty? Máte pocit, že vaša situácia je beznádejná? Pomôžeme, oddlžime!
 
Nedá sa Vám spať, prerastajú Vám dlhy cez hlavu, máte plné zuby exekútorov a vymáhačov dlhov? Zabezpečíme Vám pokojný spánok

Vždy sa snažíme o úplné vyplatenie všetkých zástav a existujúcich dlhov, tak aby dlžníkovi nebolo zasahované do súkromia a majetku. Radšej sa dnes zadarmo informujte a nečakajte na to, že sa to nejako samo vyrieši. Ono sa to samo síce určite vyrieši, ale počítajte s tým, že vo váš neprospech a to nemalého rázu.

Čo je mimosúdne oddĺženie?


Mimosúdne oddlženia je forma riešenia záväzkov klienta, ktorý nezvláda splácať svoje dlhy, ale nemôže alebo nechce podať návrh na vyhlásenie osobného bankrotu. Dôvodov, prečo dlžník nechce alebo nemôže podať návrh na vyhlásenie osobného bankrotu môže byť hneď niekoľko. V tejto záležitosti spolupracujeme s renomovanou českou spoločnosťou, ktorá má v tomto odbore značné skúsenosti. Oddĺženie potom vykonáva formou rokovaní s:

    - veriteľmi
    - vamáhacími agentúrami
    - exekútormi
    - prípadně ďalšími fyzickými osobami

s cieľom dohodnúť pre vás výšku splátok na pre vás prijateľnej úrovni tak, aby ste boli schopní splácať postupne svoje záväzky a nehrozili vám napr. exekúcia na váš majetok, bankové účty alebo plat. Dlžník potom spláca svoje záväzky prostredníctvom tejto spoločnosti. Dôvody, pre ktoré nemusia byť pre dlžníka priaznivé k vyhláseniu osobného bankrotu

    - Má nízky preukázateľný príjem a jeho nepodlieha exekúcii suma by nestačila na pokrytie najmenej 30% všetkých dlhov počas päťročného splácania. Dlhy vznikli z podnikania. V tomto prípade Insolvenčný zákon neumožňuje uverejnenia osobného bankrotu, ale pripúšťa len konkurz. Nepodlieha exekúcii suma zo mzdy dlžníka je tak nízka, že by nestačila na pokrytie jeho životných potrieb. Nezbavitelná suma je určovaná predovšetkým výškou mzdy, osobným stavom (ženatý, rozvedený, slobodný) a počtom nezaopatrených detí.

ZAVOLAJTE A MY VÁM POMôŽEME

T.:  (+421) 908 128 492  

T.:  (+421) 919 281 427

E.:  pozickainak@azet.sk  |  www.pozickainak.sk