Produkty pre vyriešenie problémov | exekúcie nehnuteľnosti |

 

  • Odkúpenie nehnuteľnosti (od 50% - 80% z trhovej ceny podľa aktuálneho reálneho odhadu)